ตัวแทนจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ทรัพย์ไพศาลทัวร์

ทรัพย์ไพศาลทัวร์

สวัสดี ทรัพย์ไพศาล รถทัวร์ร่วม บขส. ให้บริการเที่ยวรถทัวร์ เส้นทางผ่านจุดจอดสำคัญดังนี้ กรุงเทพ ทุ่งสง จุฬาภรณ์ พัทลุง แม่ขรี สตูล ตรัง ย่านตาขาว ทุ่งยาว ทุ่งหว้า สะงู สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ บ้านใน ขนอม ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ และยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชม.

เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอดอรพรรณ(มหาชัย)
 • จุดจอดมหาชัย
 • จุดจอดร้านสมหมาย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดเขาโพธิ์
 • จุดจอดชุมพร
 • จุดจอดแยก อ.สวี
 • จุดจอด อ.หลังสวน
 • จุดจอด อ.ละแม
 • จุดจอดแยกโคอ๊อฟ
 • จุดจอดแยกไชยา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • จุดจอด ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านส้อง
 • จุดจอดถ้ำพรรณรา
 • จุดจอดบ้านนาเดิม
 • จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่
 • จุดจอดบ้านหนองดี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดสามแยกสวนผัก
 • จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
 • จุดจอด อ.ชะอวด
 • จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ
 • จุดจอดบ้านไม้เสียบ
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดสี่แยกโพธิ์ทอง
 • จุดจอดบ้านไสยวน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอด อ.เขาชัยสน
 • จุดจอด อ.แม่ขรี
 • จุดจอดป่าบอน
 • จุดจอด ต.คูหาสวรรค์
 • จุดจอด อ.รัตภูมิ
 • จุดจอดบ้านนาสีทอง
 • จุดจอด ต.เขาพระ
 • จุดจอด อ.ควนกาหลง
 • จุดจอดฉลุง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล

กรุงเทพ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-สะงู-สตูล

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • จุดจอดอรพรรณ(มหาชัย)
 • จุดจอดมหาชัย
 • จุดจอดร้านสมหมาย
 • จุดจอด อ.ปราณบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดเขาโพธิ์
 • จุดจอดชุมพร
 • จุดจอดสถานีเมืองใหม่
 • จุดจอดแยก อ.สวี
 • จุดจอด อ.หลังสวน
 • จุดจอด อ.ละแม
 • จุดจอดแยกไชยา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • จุดจอดแยกโคอ๊อฟ
 • จุดจอด ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านส้อง
 • จุดจอดถ้ำพรรณรา
 • จุดจอดบ้านนาเดิม
 • จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่
 • จุดจอดบ้านหนองดี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดกะปาง
 • จุดจอดสี่แยกอันดามัน
 • จุดจอดห้วยยอด
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
 • จุดจอดย่านตาขาว
 • จุดจอดปะเหลียน
 • จุดจอด ต.ทุ่งยาว
 • จุดจอด อ.ทุ่งหว้า
 • จุดจอด ต.สุโสะ
 • จุดจอดละงู
 • จุดจอดท่าแพ
 • จุดจอดฉลุง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล

กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอดอรพรรณ(มหาชัย)
 • จุดจอดมหาชัย
 • จุดจอดร้านสมหมาย
 • จุดจอด อ.ปราณบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดเขาโพธิ์
 • จุดจอดชุมพร
 • จุดจอดแยก อ.สวี
 • จุดจอด อ.หลังสวน
 • จุดจอด อ.ละแม
 • จุดจอดแยกไชยา
 • จุดจอดแยกท่าชนะ
 • จุดจอด ปตท.โคอ๊อฟ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • จุดจอดแยกโคอ๊อฟ
 • จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
 • จุดจอดบ้านใน
 • จุดจอด อ.ขนอม (ข้างเทสโก้ โลตัส)

ขนอม-กรุงเทพ

 • จุดจอด อ.ขนอม (ข้างเทสโก้ โลตัส)
 • จุดจอดบ้านใน
 • จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
 • จุดจอดแยกโคอ๊อฟ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • จุดจอด ปตท.โคอ๊อฟ
 • จุดจอดแยกท่าชนะ
 • จุดจอดแยกไชยา
 • จุดจอด อ.ละแม
 • จุดจอด อ.หลังสวน
 • จุดจอดแยก อ.สวี
 • จุดจอดชุมพร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดมหาชัย
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

ตรัง-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
 • จุดจอดห้วยยอด
 • จุดจอดสี่แยกอันดามัน
 • จุดจอดกะปาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่
 • จุดจอดบ้านหนองดี
 • จุดจอดบ้านนาเดิม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านส้อง
 • จุดจอดกองบิน
 • จุดจอดแยกไชยา
 • จุดจอด อ.ละแม
 • จุดจอด อ.หลังสวน
 • จุดจอดแยก อ.สวี
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

สตูล-ตรัง-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
 • จุดจอดฉลุง
 • จุดจอดท่าแพ
 • จุดจอดละงู
 • จุดจอด อ.ทุ่งหว้า
 • จุดจอด ต.สุโสะ
 • จุดจอด ต.ทุ่งยาว
 • จุดจอดย่านตาขาว
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
 • จุดจอด ลำภูรา
 • จุดจอดห้วยยอด
 • จุดจอดสี่แยกอันดามัน
 • จุดจอดกะปาง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่
 • จุดจอดบ้านหนองดี
 • จุดจอดบ้านนาเดิม
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านส้อง
 • จุดจอดแยกโคอ๊อฟ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • จุดจอด อ.ละแม
 • จุดจอด อ.หลังสวน
 • จุดจอดแยก อ.สวี
 • จุดจอดสี่แยกปฐมพร
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

สตูล-พัทลุง-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
 • จุดจอดฉลุง
 • จุดจอดควนโดน
 • จุดจอด อ.ควนกาหลง
 • จุดจอด ต.เขาพระ
 • จุดจอดบ้านนาสีทอง
 • จุดจอด อ.รัตภูมิ
 • จุดจอด ต.คูหาสวรรค์
 • จุดจอดป่าบอน
 • จุดจอด อ.แม่ขรี
 • จุดจอด อ.เขาชัยสน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอดบ้านไสยวน
 • จุดจอดสี่แยกโพธิ์ทอง
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดบ้านไม้เสียบ
 • จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
 • จุดจอดสามแยกสวนผัก
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านส้อง
 • จุดจอดบ้านนาเดิม
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เบอร์โทรและจุดออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)

ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36

0-28946040-1

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล

จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ บขส.สตูล

087-0838811

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง

จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ บขส.พัทลุง

087-0320055

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง

จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ บขส.ตรัง

089-7295443

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี

จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ บขส.สุราษฎร์ธานี

0-7720-0846

สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง)

สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)

0-7541-2419

สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม

สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม

0-7552-8323

ตัวอย่างเที่ยวรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เมื่อปี 2566

ภาพรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์

ดาวน์โหลดแอป